Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών περιλαμβάνεται:

Επικοινωνία

ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου

Στο χώρο μας διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. Κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να διηγείται τις εμπειρίες του και να συμμετέχει στις συζητήσεις της «παρεούλας» ώστε να βελτιώσει και να εμπλουτίσει το λόγο του. Το πιο χρήσιμο υλικό είναι τα βιβλία και τα παραμύθια!

Δημιουργία και Έκφραση

Περιλαμβάνει τα εικαστικά, το θέατρο, τη φυσική αγωγή και την μουσική. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο καθημερινό μας πρόγραμμα τα παιδιά καλλιεργούν την φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και πειραματίζονται με ποικίλα υλικά.

Οι Εφαρμογές Της Τεχνολογίας.

Στόχος μας στο πρόγραμμα της πληροφορικής είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις απλές λειτουργίες του υπολογιστή. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο της καθημερινότητας αλλά και ως εποπτικό-διδακτικό μέσο.

Επίσης έχοντας εισάγει το μάθημα νέων τεχνολογιών για τα νήπια και τα προνήπια δημιουργήσαμε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά αλληλεπιδρούν με διαδραστικό πίνακα. Έρχονται αβίαστα σε επαφή με την τεχνολογία και την γνώση παράλληλα!

Μαθηματικά

Τα παιδιά κατανοούν σταδιακά την έννοια των αριθμών, των σχημάτων των μεγεθών και τις χωροχρονικές σχέσεις. Στο σχολείο μας προσπαθούμε πάντα μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες να εφαρμόζονται τα μαθηματικά στα όρια των δυνατοτήτων κάθε ηλικίας.

Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας

Η προσέγγιση της διδασκαλίας των αγγλικών γίνεται μέσα από την ενεργητική μάθηση. Τα παιδιά μέσα από απλές δραστηριότητες που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα έρχονται αβίαστα σε επαφή με την ξένη γλώσσα. Δραστηριότητες όπως κολάζ, ζωγραφική λέξεων, τραγούδια, ομαδικά παιχνίδια βοηθάνε στην καλύτερη αφομοίωση!

Επαφή Με Το Φυσικό Περιβάλλον

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανακαλύπτουν τον εαυτό τους , τα ζώα, τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα μέσα από την παρατήρηση και τις εμπειρίες τους. Στον χώρο μας τα παιδιά με ενεργητικό τρόπο μαθαίνουν παίζοντας με το νερό, το χώμα κ.α. Έτσι ανακαλύπτουν το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, μαθαίνουμε για τον καιρό, πραγματοποιούμε και εξηγούμε απλά πειράματα. Έχουμε στη διάθεση μας εργαλεία όπως μαγνήτες, μεγεθυντικό φακό, θερμόμετρα κ.α για την διερεύνηση και παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα οργανώνονται εκδρομές σε θέατρα, μουσεία, θεματικά πάρκα κ.α..

0

Επαγγελματίες

0

Ευχαριστημένοι Γονείς

0

Χαρούμενα Παιδιά

img-fluid

Το Εκπαιδευτικό Μας Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα χωρίζεται σε τομείς, του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού σταθμού.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.